Våra tjänster

Våra tjänster

  • Utredningar. Vi erbjuder ett brett utbud av utredningar till barn, ungdomar och vuxna. Det kan röra sig om neuropsykiatriska frågeställningar så som ADHD/ADD, autism och begåvningsbedömningar, eller arbetsförmågebedömningar och neuropsykologiska kartläggningar.

Vid behov av läkarbedömning i samband med neuropsykiatriska utredningar har vi samarbete med specialistläkare i psykiatri.

 

  • Samtal. Vi erbjuder samtal till vuxna och ungdomar över 18 år. Samtalen kan vara av såväl stödjande som behandlande karaktär eller i form av krisinterventioner. Vi har även möjlighet att erbjuda parsamtal.

Då vi har särskild kunskap och erfarenhet av autism och ADHD, tar vi gärna emot personer med svårigheter inom dessa områden för samtal, enskilt eller tillsammans med närstående.

 

  • Psykoedukation, det vill säga kunskap om ett tillstånd så som autism eller ADHD/ADD kan ges vid ett eller flera tillfällen. Psykoedukation innebär att få information om vad diagnosen innebär, strategier och stöd. Psykoedukation kan ske enskilt eller i par och ges ofta tillsammans med närstående. Det är ofta en lämplig insats som ett första steg efter diagnos.

 

  • Handledning. Vi arbetar med handledning till psykologer som utför neuropsykologiska utredningar och vi handleder även personalgrupper som arbetar inom vård och omsorg. I handledning utgår vi från ett lågaffektivt förhållningssätt. Det finns även möjlighet att vända sig till oss för konsultation, både för familjer, närstående, skolpersonal och personal vid olika former av boenden. Vi kan även erbjuda föräldrastödjande insatser.

 

  • Utbildning. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar och föreläsningar när det gäller neuropsykologi – kognition, psykiatriska tillstånd och då främst neuropsykiatriska tillstånd så som autism och ADHD.

Föreläsning om autism

En föreläsning om autism, ”Bortom stereotyperna – att förstå och möta människor med autism”, genomförs kontinuerligt av Heléne Stern tillsammans med Lina Liman. Till hösten finns även möjlighet att boka en föreläsning med fokus på flickor och kvinnor med autism. Kontakta oss gärna om ni är intresserade.

Priser

Individuella samtal: 900 kronor för 45 minuter.

 

Parsamtal: 1000 kronor för 60 minuter.

 

För prisuppgift gällande utredning, handledning, konsultation, utbildning och föreläsningar, kontakta oss gärna.

Copyright © PsykologHälsan 2017. All rights reserved.