Samarbetspartners

Samarbetspartners

Bland PsykologHälsans stående uppdragsgivare finns följande företag.

  • Avonova Hälsa AB
  • Brunnsgårdens behandlingshem
  • Villa KuddbyÄng HVB och Familjerådgivning
  • Enheten för Kris och Traumabehandling
  • Linköpings universitet - Psykologprogrammet
  • Region Östergötland - Handledningsuppdrag
  • Stenbäckens behandlingshem
  • SOS International
  • Princeton Neuroscience Institute, Princeton University; Extraordinary Brains


Vid neuropsykiatriska utredningar för personer över 18 år har vi ett samarbete med specialistläkare i psykiatri Olov Thorén och Per Woxler.


Vid utredningar för barn och ungdomar under 18 år samarbetar vi med specialistläkare i barnpsykiatri Aiste Preikse.

Copyright © PsykologHälsan 2019. All rights reserved.