Om oss

Om oss

PsykologHälsan drivs av psykologerna Heléne Stern och Åsa Sandstedt Eriksson. Vår psykoterapeututbildning (steg 1) utgår från generalistperspektivet. Vi har vidareutbildat oss i klinisk psykologi och är behöriga specialister i neuropsykologi. Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.


Vi är medlemmar i Sveriges Neuropsykologers Förening, i Sveriges Psykologförbund, liksom i Psykologföretagarna, som är ett servicebolag för psykologer som är egna företagare. Medlemskapet i Psykologföretagarna inkluderar företags- och patientförsäkring.


PsykologHälsan är godkänd för F-skatt.

ÅSA SANDSTEDT ERIKSSON

Jag har arbetat som psykolog sedan år 2004 och varit verksam inom olika områden såsom försäkringsmedicin, vuxenpsykiatri, skola samt på utrednings- och behandlingshem (HVB) för barn, ungdomar och vuxna.

Som psykolog har jag framför allt arbetat med neuropsykologiska utredningar och psykiatrisk diagnostik, men även med behandlingsarbete.

Jag är specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi, leg psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning samt certifierad traumaterapeut (EMDR).

HELÉNE STERN

Jag har arbetat som psykolog sedan 2003 och har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, vuxenpsykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, både öppenvård och slutenvård. 

Som psykolog har jag främst arbetat med neuropsykologiska utredningar och psykiatrisk diagnostik, men också med behandling. Jag arbetar även med handledning till personalgrupper inom vårdande yrken och jag handleder psykologer som arbetar med neuropsykologiska utredningar och psykiatrisk diagnostik. Jag föreläser regelbundet om autism tillsammans med Lina Liman.

SOLO

Jag heter Solo och jag är en vit dvärgschnauzer. 

De flesta dagar är jag med min matte Heléne på mottagningen.

Jag är allergivänlig, men berätta gärna om du är allergisk eller om du är rädd för hundar, för då kan jag vara i köket eller så löser vi det på något annat vis.