Samarbetspartners

Samarbetspartners

Bland PsykologHälsans stående uppdragsgivare finns följande företag.


  • Villa KuddbyÄng HVB och Familjerådgivning
  • Borggård HVB Finspång
  • Kris- och Traumacentrum Stockholm
  • Linköpings universitet - Psykologprogrammet
  • Region Östergötland - Handledningsuppdrag
  • Strandhagens behandlingshem
  • SOS International
  • Princeton Neuroscience Institute, Princeton University; Extraordinary Brains

Hos PsykologHälsan arbetar också:

LEG PSYKOLOG

ANNA LOWÈN

Från och med augusti 2021 kommer leg psykolog Anna Lowén arbeta två dagar i veckan vid PsykologHälsan. Anna har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2009 och har varit verksam inom vuxenpsykiatrin, primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården. I sitt behandlingsarbete utgår hon ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Sedan 2019 arbetar hon som egenföretagare.

LEG ARBETSTERAPEUT

LISE-LOTTE NYBERG

Nu finns även möjlighet för personer över arton år att träffa leg arbetsterapeut Lise-Lotte Nyberg. Lise-Lotte har lång erfarenhet i yrket, särskilt i arbetet med personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Som arbetsterapeut vid PsykologHälsan har hon möjlighet att träffa personer som behöver förändra sina aktivitetsmönster i sin vardag, fritid eller i arbetet.

SPECIALISTLÄKARE

Vid neuropsykiatriska utredningar för personer över 18 år har vi ett samarbete med specialistläkare i psykiatri, Olov Thorén och Per Woxler.


Vid utredningar för barn och ungdomar under 18 år samarbetar vi med specialistläkare i barnpsykiatri, Aiste Preikse.